Visninger: 1756

Jervenduk militær rabatt

vernepliktig eller sivil tenestepliktig gjeld Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID) som gyldig dokumentasjon. Kunngjering og skilting. Ein kan også laste ned Fjord1 sin mobilapp med oppdatert informasjon og trafikkmeldingar. Verdikort passasjer for passasjerar blir det skrive ut verdikort med minsteverdi på 300. Barn fra fylte fire til og med 15 år betaler barnetakst. SMS til dei som abonnerer på tenesta. Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika må dyr vere att i bilen, eller plassert nintendo 3ds walmart i bur (som du eventuelt kan låne ombord) under overfarten. Kortet kostar 100 kr å få laga til (pant). I særlege tilfelle kan likevel skipsførar tillate at andre forbrenningsmotorar enn framdriftsmotor går under overfart. Ledsager, ledsager til honnør reiser gratis dersom ledsagerbevis framvises. Prisar for båt, billettar for båt, billettkontroll. Militær-rabatt* 50 rabatt til vernepliktig mannskap. Ungdomskortet Ungdom mellom 16 og 20 år kan løyse ungdomskort for 380 kr for perioder á 30 dager. Honnørbillett billett med 50 rabatt. Reisende må kunne framvise gyldig dokumentasjon på synshemninge. For høstsemesteret er det gyldig ut januar. Ja, du kan ta med dyr på alle våre samband. På båt vert militær rekna som vernepliktig mannskap og sivile tenestepliktige. Kort kan tingast om bord eller. Voksen/Reisepenger, du kan fylle, reisepenger på Kolumbuskortet ditt og betale billetten din med disse. Vær obs på at båter i Lysefjorden følger Riksregulativet og kan ha andre retningslinjer enn det som vanligvis gjelder for båt.

Lærlinger og lærekandidater på fulltid gis også studentrabatt ut ifra definisjonen i opplæringslovens kapittel. Billettar kan kjøpast direkte hos billettør om bord på kaia eller i billettbu der dette finst. Fjord1 har avtale med oppdragsgjevar basert på konkrete avgangstider. Vernepliktsbok eller innkallingsordre gjeld som bevis. Blir du tilvist denne plasseringa og ikkje ønskjer at dyret skal vere att i bilen aleine. På samband med billettboder skal ein i opningstida til blush.no rabatt kode 2018 billettbodene løyse billett her. Det blir gitt honnørrabatt til passasjerer fra og med 67 år og til uføre som kan legitimere seg med eget kort utstedt av Nav. Og ein må ha med passfoto og godkjend legitimasjon som syner alder ved kjøp pass. Honnør, bestill Fjord1periodekort her, bankkort med bilete eller førarkort, unntak skal avtalast med dei tilsette i billettboda. Må du ta det med deg ut i bur via utvendige trapper til øvre bildekk.

Fylgje til blinde som reiser fritt d) ektefelle / registrert partnar som reiser saman med person.Hugs militær rabatt på flybussen.Gå av ved Trondheim.

Rabatten jervenduk militær rabatt gjeld ikkje honnør, plass kan ikkje tingast på førehand, rabattar for passasjerbåt for 2017. A personar over jervenduk militær rabatt 67 år b uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd c blinde. Godkjent av Samferdselsdepartementet, større avvik i ferjerutene vert kunngjorde på hovudsida på og på infosida for sambandet 175 er også oppdatert på driftsavvik.