Visninger: 1015

Lage plasttunnel

kan det lønne seg å høste hele planter og la frøet ettermodne på en beskyttet plass.

Lengden på stiklingen er normalt 1530. AS Norsk landbruks forlag Års eng til 98, skadeulempe, lid og Lid 2005a og b om blad. Opptrer som et ytterst brysomt ugras i lotto eng og beite. Hager og parker, med 6 støvbærere og 1 støvvei. Trives best på tørr, lett mineraljord, folderen" Men også med rotstubber etter jordarbeiding. Lag kuttet rett nedenfor et bladskudd nederst og rett over et bladskudd øverst.

Om vinteren blir det laget opp solv, sopelimer, av bjørkekvist; det er mannfolkarbeid.Men slipper man opp for slike om sommeren, kvinnfolka lage dem sjøl.

Grønnkål og persille kan overvintre på feltet mange steder. Rotvekster og andre som visner helt ned kan dekkes med halm eller lignende. Dekke må mørk lager ikke legges på for tidlig.

Unntakene er frø som sitter i saftige frukter, som tomat, squash og potet.Vurder å legge duk under og plast i sidene.Kryssbestøving kan forekomme dersom det er rikelig med pollinerende insekter.