Hvordan lage avkrysningsboks i word

Visninger: 2518

Lage søylediagram i word

walmart eeuu et diagram, eller gjør følgende for å velge dataseriene fra en liste over diagramelementer: Klikk diagrammet. Se også Endre plasseringen av titler i et diagram). Klikk Akser i Akser -gruppen i kategorien Oppsett, og gjør deretter følgende: Hvis du vil vise en akse, klikker du Primær vannrett akse, Primær loddrett akse eller Dybdeakse (på et 3D-diagram og deretter klikker du aksevisningsalternativet du vil bruke. Analysen forutsetter at du har et stort datamateriale i form av lange tidsserier fra en eller flere vannlokaliteter. Players: 1, word Invasion is a language arts game that provides practice in parts of speech. Du kan også bruke formateringsknappene på båndet ( Skrift -gruppen i kategorien Hjem ). Når et diagram har en forklaring som vises, kan du endre de individuelle forklaringsoppføringene ved å redigere de tilsvarende dataene i regnearket. Du kan også finne det matematiske uttrykket for regresjonslinjen (Y aX b hvor a er stigningstallet og b er skjæringspunktet med Y-aksen. Formater aksetittel for å velge ønskede formateringsalternativer. Totalnitrogen: Angi celleområdet for X-verdiene som tilsvarer tidsvariabelen.

Lage søylediagram i word

I eksempelet nedenfor er det tatt utgangspunkt i variablene parametrene totalfosfor og klorofyll a i innsjøen Norsjø. Men gir ikke like godt inntrykk rent visuelt. Du kan også høyreklikke forklaringen eller forklaringsteksten og deretter klikke Slett. Og diagrammet har fått to nye datapunkter. Hvis du vil bruke temafargene i dokumentet i stedet for diagrammalfargene. Arkfanen Datatabell gir mulighet for å vise kildedataene i egen tabell under grafen. Dvs, du får valget mellom å lagre diagrammet som et objekt fb lag i samme ark som kildedataene eller som nytt ark i samme Exceldokument.

Når du bruker en diagrammal til å lage et diagram i en annen arbeidsbok, brukes fargene i diagrammalen, ikke fargene i dokumenttemaet i arbeidsboken.Hvis du vil gjøre det enklere å forstå et diagram, kan du legge til titler, for eksempel en diagramtitler og aksetitler, i alle typer diagrammer i Excel, Outlook.

Lage søylediagram i word: Walmart sleeping bags

Klikk hvor som helst i det innebygde diagrammet for å aktivere det. Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming. Og malen blir tilgjengelig under Maler i både dialogboksen Sett inn diagram kategorien Sett inn. Flytt deretter parameter 2 med tilhørende kolonner opp side ved side med parameter 1 slik at du calvin klein obsession night lettere kan kontrollere at begge parametre er prøvetatt samme tidspunkt. Endre diagramtype, type gruppen, legge til eller fjerne titler eller dataetiketter Hvis du vil gjøre det enklere å forstå et diagram. Du kan vise eller skjule dem etter eget behov. I kategorien Utforming klikker du Flytt diagram i Plassering gruppen. Klikker du Diagramtittel, endre omrisset til diagramelementer Du kan bruke farger.